Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

(έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές)

Για τους εν λόγω ασφαλισμένους εμπόρους και αυτοκινητιστές σήμερα για τον Κλάδο της Κύριας Σύνταξης προβλέπεται η ένταξή τους σε δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές, οι οποίες είχαν υπολογιστεί με βάση τεκμαρτά εισοδήματα και συντελεστές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών μέχρι και τη 10η. Έτσι οι εισφορές του ασφαλισμένου υπολογίζονται με βάση τα έτη τα οποία δραστηριοποιείται και όχι το εισόδημά του. Αυτό πολλές φορές επιβαρύνει ασφαλισμένους με χαμηλούς τζίρους και εισοδήματα και κυρίως εκείνους που δεν μπορούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους για φορολογικούς λόγους και συνεχίζουν να φορτώνονται εισφορές ετών. Αντίστοιχα όμως η ανταπόδοση στη σύνταξη είναι ικανοποιητική καθώς ο ΟΑΕΕ και δη το ΤΕΒΕ χορηγούσε από τις υψηλότερες συντάξεις στα μέλη του δίνοντας και ένα ποσό επιπλέον 220€ ως βασική σύνταξη. Επιπρόσθετα οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατέβαλαν ένα ποσό προκαθορισμένο στα 92,79 € για την κάλυψή τους για υγειονομική περίθαλψη. 

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ο εν λόγω τρόπος καθορισμού των εισφορών ανατρέπεται πλήρως. Οι εισφορές για τον Κλάδο της Κύριας Σύνταξης πλέον θα υπολογίζονται στο 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός των ασφαλισμένων όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Έτσι, η υπολογισμένη σε τεκμαρτές κατηγορίες εισφορά καταργείται και τη θέση της παίρνει η εισφορά που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το εισόδημα

Επιπρόσθετα την πάγια εισφορά υγειονομικής περίθαλψης αντικαθιστά εισφορά σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός η οποία βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος (ιατρικές/φαρμακευτικές) και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, επίδομα γυαλιών, έξοδα κηδείας κλπ). Το σύνολο των εν λόγω εισφορών επομένως θα είναι πλέον 26,95% επί του ετήσιου εισοδήματος, δε μπορεί όμως να υπολογίζεται σε ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 7.032 € και μεγαλύτερο των 70.320 € (ανώτατο πλαφόν).

Γίνεται σαφές επομένως ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι επαγγελματίες που έχουν εισόδημα και δηλώνουν και φορολογούνται για αυτό ετησίως. Αντίστοιχα κερδισμένοι θα είναι όσοι δεν δηλώνουν κάποιο εισόδημα είτε από αδυναμία είτε για άλλους λόγους (φοροαποφυγή). Επίσης είναι σαφές επομένως, ότι ο εν λόγω τρόπος υπολογισμού εισφορών δημιουργεί κίνητρα -και ισχυρά μάλιστα- φοροαποφυγής.

Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση που και ο/η σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα υποστεί διπλή επιβάρυνση.

Ας δούμε σε κάποια παραδείγματα τις διαφορές που θα δημιουργηθούν : 

- Επαγγελματίας με δραστηριότητα 15 έτη με εισόδημα ετήσιο 1.000 € σήμερα καταβάλλει ετήσιες εισφορές 4.024 €. Με το νέο ν/σ θα κληθεί να καταβάλει 1.895,12 € ετήσιες εισφορές.
- Επαγγελματίας με δραστηριότητα 15 έτη με εισόδημα ετήσιο 10.000 € σήμερα καταβάλλει ετήσιες εισφορές 4.024 €. Με το νέο ν/σ θα κληθεί να καταβάλει 2.695 € ετήσιες εισφορές.
- Επαγγελματίας με 15 έτη δραστηριότητα με εισόδημα 20.000 € σήμερα καταβάλει 4.024 € ετήσιες εισφορές. Με το νέο ν/σ θα καταβάλει 5.390 €.
- Επαγγελματίας με 30 έτη δραστηριότητα με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 € ετησίως σήμερα καταβάλλει 5.788 € ετήσιες εισφορές. Με το νέο ν/σ θα καταβάλει 8.085 €.
- Επαγγελματίας με 35 έτη δραστηριότητα με ετήσιο εισόδημα  70.000 € καταβάλλει φέτος ετήσιες εισφορές 6.084 €. Με το νέο ν/σ θα κληθεί να καταβάλει 18.951,2 € (ανώτατο πλαφόν).

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ