Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ;

Μια ανεξήγητη δήλωση του Προέδρου του Μ.Γ.Σ. Ερασιτέχνη Πανσερραϊκού την αθλητική ιστοσελίδα www.serresspot, περιπλέκει την υπόθεση της ίδρυσης της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 και δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί  πέραν των αγαθών προθέσεών τους , κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά.

Δήλωσε λοιπόν ο κ. Χατζημιχαηλίδης :
Κύριε Πρόεδρε,


η  διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης Ανωνύμου Εταιρείας είναι συγκεκριμένη και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 , όμως ειδικά για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις του ν. 2725/1999.


Βεβαίως από τον ν. 2725/1999 έχετε δικαίωμα να ιδρύετε μόνο  Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε. , Κ.Α.Ε. κτλ) αλλά από το άρθρο 69 του νόμου αυτού ρητά απαγορεύεται η πολυμετοχικότητα επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας απόκτησης των μετοχών.

Άρθρο  69  ( παρ. 9 ) ν. 2725/1999

Μέτοχοι. Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών. Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας.

 9. Α.Α.Ε. , μέτοχος Α.Α.Ε. , μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Α.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείς όλων των ανωτέρω φυσικών προσώπων απαγορεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας να αποκτούν εμμέσως ή αμέσως όπως ιδίως δια παρένθετων προσώπων μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ο Ερασιτέχνης Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ιδρυτικό σωματείο της "Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΠΑΕ 1964 " εμπίπτει στην απαγόρευση του παραπάνω άρθρου καθόσον είναι ήδη μέτοχος άλλης Π.Α.Ε. με ποσοστό 10%, της υπό εκκαθάριση "Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΟΣ ΠΑΕ" που ακόμη υφίσταται.

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ