Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ (Η ΝΕΑ) ΠΑΕ Α.Ε.Κ.


Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ Α.Ε.Κ.

       


Μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης που επέρχεται με την έγκριση του "Ισολογισμού Περατος της Εκκαθάρισης" από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και την διαγραφή της ΠΑΕ από το Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με απόφαση υπουργού έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 το Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο να ιδρύσει νέα ΠΑΕ η οποία θα έχει την ίδια επωνυμία θα χρησιμοποιεί το ίδιο σήμα (αυτό του Ερασιτεχνικού Σωματείου) θα λάβει νέο ΑΦΜ και θα είναι απηλλαγμένη των χρεών της προηγούμενης ΠΑΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και το Ερασιτεχνικό Σωματείο ανέλθει στην επαγγελματική κατηγορία διακόπτεται η εκκαθάριση και "αναβιώνει" η υφιστάμενη ΠΑΕ και επανέρχεται κανονικά σε λειτουργία αγωνιζόμενη στην ανωτερη κατηγορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17-7-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 18 § 8 εδαφ β του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228/9-11-2001) και άρθρο 44Α § 15 εδαφ. δ  του ν. 4115/2013 ( ΦΕΚ Α’ 24/30-1-2013).
.Ακριβώς αυτή την νόμιμη διαδικασία ακολούθησε η ΠΑΕ ΑΕΚ και έδωσε το δικαίωμα στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ να ιδρύσει την 18-7-2014 νέα ΠΑΕ  η οποία έλαβε νέο ΑΦΜ και είναι απηλλαγμένη των χρεών της προηγούμενης.
 


Συγκεκριμένα την 23-5-2014 με απόφαση υπουργού αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία της εκκαθάρισης διεγράφη από το Εμπορικό Μητρώο η υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 330501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57) και την 18-7-2014 εγκρίθηκε η ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 13126066000 και μετοχικό κεφάλαιο 300.000 €,  η οποία έλαβε νέο ΑΦΜ και χωρίς να την βαρύνουν τα χρέη του παρελθόντος.

Η Ανακοίνωση της σύστασης της νέας ΠΑΕ ΑΕΚ

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ