Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΑΓΚΑΘΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ


ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ;    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
  
Ο Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ως ερασιτεχνικό σωματείο το 1979 ίδρυσε την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ με ΑΦΜ 094104440  στην οποία  είναι υποχρεωτικά  μέτοχος με ποσοστό 10% 

Μετά τον υποβιβασμό της ομάδος στην Ερασιτεχνική Κατηγορία την 31-7-2013 η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 4-3-2014 λύθηκε και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 2190/1920 ενώ με ειδική απόφαση δεν απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 30-6-2013.

Εν  συνεχεία την απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ την  31-3-2014 διόρισε δύο εκκαθαριστές, οι οποίοι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους (ΦΕΚ Α’ 10015/25-9-2014)  

Δυστυχώς οι δύο εκκαθαριστές αδρανούν μέχρι σήμερα και δεν έχουν συντάξει ούτε τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης όπως προκύπτει από την δημοσιότητα των πράξεων εκκαθάρισης  με αποτέλεσμα να μην εχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία  και να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην αγωνιστική πορεία του Πανσερραϊκού στο νέο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα  με το άρθρο 18 του ν. 2947/2001 ΦΕΚ  Α’ 228/09-10-2001  που τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 «Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η ΠΑΕ» 

Με σχετική τροπολογία στο άρθρο 44Α του νόμου 4115, που πέρασε από τη Βουλή στις 30 Ιανουαρίου του 2013 ισχύουν πλέον τα εξής:

«ΠΑΕ που υποβιβάζονται στην Γ' εθνική κατηγορία ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της κατώτερης κατηγορίας πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο «της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού». Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της ΠΑΕ. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η ΠΑΕ. Κατ' εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους»!

Το Ερασιτεχνικό σωματείο έχει δικαίωμα να ιδρύσει νέα ΠΑΕ μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης και έχει διαγραφεί η υπο εκκαθάριση ΠΑΕ από το ΓΕΜΗ.  Δηλαδή απαιτείται οι εκκαθαριστές έχουν εισπράξει όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας, να  έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της εταιρείας εφόσον αυτό είναι εφικτό και έχουν συντάξει τον «Ισολογισμό Πέρατος της Εκκαθάρισης» και εν συνεχεία ο Ισολογισμός αυτός να εγκριθεί με απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  Μετά την καταχώρηση του αντίγραφου του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο ΓΕΜΗ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδει απόφαση οριστικής διαγραφής της ΠΑΕ από το Μητρώο  και παύει πλέον αυτή να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.

Η μοναδική ΠΑΕ η οποία έχει εκτελέσει και ολοκλήρωσε κατά γράμμα την διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 2190/1920 είναι η ΠΑΕ ΑΕΚ η οποία έχει «έχει πτωχεύσει με τη βούλα» , έχει  ήδη διαγραφεί από το ΓΕΜΗ την 23 Μαϊου 2014 και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ  η σχετική Υπουργική απόφαση οριστικής διαγραφής της από το Μητρώο. 

YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προσωπικα στοιχεία

Translation

Free Translation

Αναγνώστες

AddThis

Share |

0 SAVAS

0 SAVAS
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

TO NAYΑΓΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

VAS VAS .. 0 SAVAS

VAS VAS .. 0 SAVAS
ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Blogs in Serras

Serres Blogs

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ